trije koraki za učenje nemščine
Učenje nemščine v 3 korakih
25. 3. 2019
Kisikova kura po dr. Ardenu
21. 5. 2019

5 trikov za učenje: angleški nepravilni glagoli

učenje angleških nepravilnih glagolov

Učitelji tujih jezikov vsi po vrsti trdijo, da je učenje angleščine najbolj enostaven jezik na svetu. Res je, da lahko rečemo, da pri angleščini lahko precej stvari poenostavimo, da se nam v primerjavi s slovenščino ali nemščino ni potrebno učiti spol samostalnika, se učiti vikalne oblike, poleg tega pa je spreganje in sklanjanje praktično nično in nam v grobem povedano ne bi smelo povzročati posebnih preglavic. Vendar, ko smo že mislili, da smo na konju kar se učenja angleščine tiče, pa trčimo v nepravilne glagole. Preko 180 glagolov v angleščini je torej nepravilnih in pri katerih se kršijo vsa pravila, ki smo jih poznali dotlej. Če ne prej, je pred angleško maturo skrajni čas, da zagrizemo vanje.

Harvardski profesor Steven Pinker pravi, da vsakič ko uporabimo nepravilni glagol je tako kot bi se šli igrico Tihi telefon. Zakaj? Ker pravzaprav ni vzorca, vsaj ne za vse enakega, zato se ne moremo učiti po nekem principu. Kar ne pomeni, da si dela ni mogoče olajšati.

 1. Glagole dodajte v sklope.
 2. Prepoznavanje v besedilu, preko branja.
 3. Tvorjenje lastnih stavkov,  na vam zanimive teme.
 4. Poslušajte! Podcast, youtube videe ali katerikoli avdio posnetek ter bodite pozorni na nepravilne glagole.
 5. ZAČETNIKI naučite se na pamet 10 najpomembnejših nepravilnih glagolov.

 

1. Glagole dodajte v sklope

 

1. Skupina: ZERO change

To so nepravilni glagoli pri katerih se nič ne spremeni, ko se spremeni čas dogajanja:

Primeri:

Present Past Past Participle
hit hit hit
put put put
cut cut cut

 

2. Skupina: ONE CHANGE TO  D

Nepravilni glagol se spremeni enako v Past in Past Participle in se končajo na črko D

Present Past Past Participle
sell sold sold
pay paid paid
find found found
feed fed fed

 

3. Skupina: ONE CHANGE TO  T

Present Past Past Participle
deal dealt dealt
meet met met
keep kept kept
feel felt felt

4. Skupina: A E I O U into U

Present Past Past Participle
stick stuck stuck
sting stung stung
dig dug dug
hang hung hung

 

5. Skupina: končnica na ought ali -aught

Present Past Past Participle
bring brought brought
buy bought bought
catch caught caught
fight fought fought
seek sought sought
teach taught taught
think thought thought

 

6. SKUPINA POPOLNOMA NEPRAVILNIH GLAGOLOV

To so glagoli, ki so popolnoma nepravilni in jih ne moremo umestiti v prav nobeno skupino in se jih preprosto moramo zapomniti.

 

Present Past Past Participle
be was / were been
do did done
go went gone
have had had
make made made

 

7. DOLGI I SPREMENIMO V -OU

Present Past Past Participle
bind bound bound
find found found
grind ground ground
wind wound wound

 

2. Branje kot osnova za učenje novega besedišča in odlična vaja za nepravilne glagole

Vsem, ki so se kadarkoli zares dobro naučili tujega jezika je več kot znano, da je za pridobivanje novega besedišča potrebno tudi branje. S tem pridobivamo na memorizaciji in dopolnitvi pasivnega znanja, ki ga sčasoma pretvarjamo v aktivno znanje. Ob tem se boste neizbežno srečali tudi z nepravilnimi glagoli. Ko ga prepoznate, ga boste optično, torej vizualno zaznali in ga povezali, tako miselno kot vidno z že obstoječim priučenim znanjem iz vsem poznane tabele. Če boste opravili domačo nalogo iz točke 1 po tej tabeli ter dodali točko 2. Bo nato namig št. 3 bistveno lažje stekel in ne bo mukotrpen.

Angleški nepravilni glagoli - seznam

 

3. Tvorjenje lastnih stavkov

Lažje se boste zapomnili in delali vaje za nepravilne glagole, če jih boste postavili v stavke.

Npr. I write a letter to my boyfriend. He wrote me one yesterday. I was very surprised. I have never written a letter.

Na ta način vadimo se vživimo v vlogo in smo osebno motivirani, zato je veliko večja verjetnost, da si bomo oblike glagola tudi zapomnili.

Podobno se lahko “igrate” ko pišete kratka sporočila svojim prijateljem na FB, Messenger itd:
It feels like love. I felt that right away  but I have never felt more  joy and enthusiasm.

 

4. Poslušajte

Večkrat smo že pisali, da je pri učenju izredno pomembno poslušanje. Najdite kakršen koli avdio posnetek/ podcast in bodite pozorni na nepravilne glagole, ki si jih sproti lahko izpisujete in nato zraven vsakega pripišete še preostali dve obliki glagola. S poslušanjem boste namreč slišali tudi pravilno izgovorjavo, zato je dobro tudi, da si sami na glas glagol ponovite.  Dober primer poslušanja so zgodbice, ki se dogajajo v sosledju dogodkov.

Primer avdio posnetka:

 

5. Najpomembnejših 10 nepravilnih glagolov, ki jih morate obvladati v vsaki situaciji:

 1. Say, said, said
 2. Go, went, gone
 3. Come, came, come
 4. Know, knew, known
 5. Get, got, gotten
 6. Give, gave, given
 7. Become, became, become
 8. Find, found, found
 9. Think, thought, thought
 10. See, saw, seen

V kolikor boste upoštevali zgornje namige vam bodo nepravilni glagoli postali celo zabavni. In ne boste verjeli, postali vam bodo popolnoma samoumevni. In angleščina še vedno ostaja najenostavnejši jezik na svetu.

Deli na družabnih omrežjih: