Dialogika

DIALOGIKA – JEZIK ODGOVORNOSTI IN POSLOVNE OMIKE

» Karnionovi programi me v celoti zadovoljujejo, to je kvaliteta, ki daje konkretne delovne rezultate. Če bi se spoznal z Dialogiko prej, bi bil lažje in hitreje boljši vodja.«
Zdravko Počivalšek- aktualni minister za gospodarstvo, bivši direktor Term Olimia in manager leta 2010 v Sloveniji.

V 10 letih so pod njegovim vodstvom prihodke povečali za 3x, dodana vrednost, ki znaša 43.000€ na zaposlenega, pa pomembno presega panožno povprečje.


NAMEN AKADEMIJE

Posredovati vrhunska znanja o vodenju in samovodenju, o razvoju celostne osebne uspešnosti ter zdrave odgovornosti. Viri znanj so štiri, v svetovnem merilu najbolj uveljavljene šole vodenja in samovodenja ter motivacije do celostne uspešnosti:

 1. Geštalt šola
 2. Realitetna šola
 3. Vedenjska šola
 4. Transakcijska analiza

CILJNA SKUPINA

Do sedaj se je program izvajal izključno za zaključene vodstvene skupine v določeni organizaciji. V novi obliki pa bo dostopen vsem, ki jih vsebinsko zanima. Program za trenerje, pa bo namenjen samo najboljšim študentom iz prvotnega programa, ki obsega 96 ur.

Program za trenerje Dialogike je oblikovan kot specialistični študij in obsega 350 ur.

Dialogika Karnion


OBLIKE IN METODE DELA

Trening temelji na izkustvenem učenju. Poteka v obliki delavnic kot skupinsko delo, vaje, reševanje problemov, študije primerov, igre vlog, nastopov, ipd.

Metode dela, ki jih uporabljajo strokovnjaki za osebnostno rast pa so predvsem metoda razgovora in metoda dela z video gradivom, nekaj pa je tudi osnovne metode razlage. Tak način treninga študentom dialogike omogoča, da ob vsaki novi temi vidijo stanje v svojem podjetju ali kateri koli drugi skupini in iščejo rešitve problemov, s katerimi se ubadajo.

Metodološki prikaz treninga dialogike za zaključene skupine v isti organizaciji (32-ur):

 1. Pred treningom se trener – vodja delavnice sreča z vsakim udeležencem delavnice, da ga osebno spozna, oceni njegovo osebnostno inteligenco in njegove osebnostne značilnosti. V razgovoru ugotovita udeleženčeve želje, cilje in pričakovanja glede na specifičen položaj udeleženca v njegovem delovnem timu.
  Primer: položaj, cilji, frustracije finančnega direktorja so drugačni kot pri komercialnem direktorju.
 2. Na samem treningu (delavnici) se udeleženca ves čas spremlja, vodi, motivira glede na njegovo enkratno osebnost, specifičen položaj, ki ga ima v skupini (finančni direktor je voden drugače kot glavni direktor ali komercialni direktor).
 3. Za vsakega udeleženca se individualno pripravijo primeri vodenja, ki jih trenira glede na svoje neposredno podrejene sodelavce.
  Primer: finančni direktor vodi vodjo oddelka saldakontov in trenira kako njegovo neučinkovito vedenje spremeni s pravilnim vodenjem v učinkovito delo. Komercialni direktor pa trenira, kako vodi svoje podrejene sodelavce, ki so drugačni kot pri njegovem kolegu finančnem direktorju.
 4. Za vsakega udeleženca trener individualno pripravi povratno informacijo, glede na njegove specifične probleme in njegov prenos teorije v prakso.
 5. Med treningom se izdela sociogram za vsakega udeleženca individualno (njegovo mesto v skupini, kako ga doživljajo njegovi sokolegi v timu).
 6. Prosti koncu programa se za vsakega udeleženca izdela individualna ocena na osnovi individualnega preizkusa znanja. Vsak udeleženec dobi tudi individualno povratno informacijo, kako naj prenaša teorijo v svojo vsakodnevno prakso.

Oblike dela:

 • študij primerov
 • delo v parih in skupinah
 • delo z vprašalniki
 • samostojno delo

Cilji delavnice:

 • prepoznavanje individualnih potencialov udeležencev
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti udeležencev
 • zmanjšanje stresa ob soočenju s spremembami
 • izboljšanje medsebojnih odnosov
 • povečanje sposobnosti razumevanja, motiviranja in vodenja sodelavcev


KAJ PRIDOBITE S TRENINGOM JEZIKA ODGOVORNOSTI?

V zaključeni skupini znotraj ene organizacije:

 • vaši kolegijski sestanki so krajši,
 • medsebojni odnosi so prijetnejši,
 • pravila sporazumevanja v skupini so jasna,
 • ozračje v timu je ustvarjalno in inovativno,
 • iščejo se rešitve problemov, ne pa napake in krivci,
 • imate zgrajen učinkovit poslovni prijem za najzahtevnejše tuje partnerje,
 • znate sklepati kompromise, iskati skupne rešitve in se pogajati,
 • znate oblikovati zdravo odgovornost pri delu in v življenju
 • obvladate pragmatična znanja iz psihologije v praksi

V študijski skupini:

 • obvladate veščine vodenja in samovodenja
 • udejanjate samorealizacijo – delate to, kar vas veseli in ob tem razvijete celostno osebno uspešnost
 • znate motivirati sebe in druge za učinkovito doseganje ciljev
 • znate oblikovati zdravo odgovornost pri delu in v življenju
 • obvladate pragmatična znanja iz psihologije v praksi

Predstavitev programa si lahko ogledate:

Prva slovenska MQ konferenca: Za inovativno voditeljstvo, Ljubljana 2011


 

Prijavite se na osebno brezplačno predstavitevVaše podatke bo podjetje Karnion d.o.o. uporabilo izključno za obdelavo vašega sporočila in morebitno sklenitev pogodbe. Več o varovanju osebnih podatkov lahko najdete v Izjavi o zasebnosti


Deli na družabnih omrežjih: