Individualni tečaj nemščine ima številne prednosti pred skupinskimi tečaji

italijanščina za začetnike
Italijanščina za začetnike 4x hitreje s Superlearning metodo Karnion
26. 9. 2023
tecaj-anglescine-ljubljana
Tečaj angleščine v Ljubljani, ki poteka po zelo cenjeni metodi
25. 10. 2023

Individualni tečaj nemščine ima številne prednosti pred skupinskimi tečaji

individualni tečaj nemščine

Individualni tečaj nemščine ima številne prednosti pred skupinskim tečajem, zlasti za tiste, ki želijo bolj prilagojeno in učinkovito učenje jezika. Individualni tečaji so popolnoma prilagojeni potrebam, ciljem in hitrosti učenja posameznika. Učitelj lahko ustvari učni načrt, ki je natančno usklajen z željami in zahtevami tečajnika, kar pripomore k bolj učinkovitemu učenju.

Individualni tečaj nemščine omogoča učečemu, da ima popolno pozornost učitelja, zato je njegov napredek hitrejši. Učitelj lahko takoj popravi njegove napake, odgovori na njegova vprašanja in mu ponudi takojšnjo povratno informacijo. Učitelj se lahko bolj osredotoči na posameznikove potrebe in se posveti reševanju specifičnih težav ali vprašanj, ki se pojavijo med učenjem. To lahko pripomore k boljšemu razumevanju jezika in odpravljanju jezikovnih ovir.

Individualni tečaj nemščine pripomore k boljši motivaciji za učenje jezika, saj je tečajnik bolj osredotočen na svoje cilje in napredek. Tak tip učenja omogoča tudi boljše sledenje napredku posameznika, kar lahko še poveča njegovo motivacijo. Ker je učenje individualno prilagojeno, lahko hitreje napredujemo in se osredotočimo na tiste jezikovne veščine, ki jih najbolj potrebujemo.

Individualni tečaj nemščine po metodi Superlearning Karnion ponuja povsem nov pristop pri učenju jezika, zato to postane še učinkovitejše. Gre za precej intenziven tečaj, ki poteka štiri do osem šolskih ur dnevno in traja 14 dni (najkasneje tri tedne), kar maksimalno poviša učinkovitost učenja. Ta metoda poteka v alfa stanju, ki je naravno stanje, v katerem se otroci do šestega leta učijo jezika.

Med učenjem smo v stanju povišane pozornosti in informacije se nam shranjujejo v dolgoročni spomin. Individualni tečaj nemščine po tej metodi omogoča tečajnikom, da pridejo do znanja štirikrat hitreje kot na klasičen način. Poleg učenja se vzporedno izvaja antistresni program, ki zniža raven stresa za minimalno 60 odstotkov, po treningu jezika pa se tečajnikom še za 20 odstotkov izboljša spomin.

individualni tečaj nemščine

 

Individualno učenje nemščine – zakaj je koristno znati nemško?

Individualno učenje nemščine je koristno iz več razlogov in je lahko odličen korak za osebni in poklicni razvoj posameznika. Nemščina je eden izmed najbolj razširjenih jezikov v Evropi, zato njeno znanje omogoča boljšo komunikacijo z milijoni ljudi. To je koristno tako za potovanja kot poslovne in osebne stike.

Znanje tega jezika lahko posamezniku močno izboljša možnosti za zaposlitev in kariero. Nemčija je gospodarsko močna država z veliko multinacionalkami, kar pomeni, da je znanje tega jezika v poslovnem svetu zelo uporabno. Poleg poslovnih priložnosti lahko individualno učenje nemščine pripomore k izboljšani zaposljivosti v različnih sektorjih, kot so turizem, prevajanje, mednarodne organizacije itd. S tem znanjem boste še korak bliže študiju v Nemčiji, ki ponuja vrhunsko univerzitetno izobraževanje in številne štipendije za mednarodne študente.

Individualno učenje nemščine po metodi superlearning Karnion tečajnike v zelo kratkem času pripravi in usposobi za to, da se bodo lahko pogovarjali z naravnimi govorci. Za tak tip učenja se marsikdo odloči zaradi službe ali selitve. Učenje poteka tako, da se najprej preveri obstoječe znanje jezika po evropskih kriterijih. Po pridobljenih informacijah o znanju se pripravi individualen načrt za vsakega tečajnika.

Individualno učenje nemščine po tej metodi omogoča krpanje jezikovnih »lukenj« na osnovni ravni in nadaljevanje na višji ravni, saj se sistem učenja nenehno prilagaja posamezniku. Tega v klasičnih jezikovnih šolah nikakor ni mogoče doseči. Samo 200 šolskih ur po metodi Karnion je potrebnih, da popoln začetnik pride do ravni B2. Na klasičnem tečaju bi bilo za to potrebnih 800 šolskih ur, v šolskem sistemu pa več kot tisoč.

individualno učenje nemščine

 

Začetni tečaj nemščine pri Karnionu vam bo pomagal najhitreje do znanja jezika

Začetni tečaj nemščine z metodo superlearning Karnion se razlikuje od učenja v šoli ali klasičnih tečajev, tako individualnih kot skupinskih. Tečajniki uporabljajo možganski spodbujevalnik, kjer se jim s pomočjo rumene svetlobe zniža frekvenco možganskih valov. To vzdržuje njihovo pozornost in hkrati aktivira dolgoročno pomnjenje, zato si naučene vsebine dobro zapomnijo. Rumena svetloba je pomembna za aktivacijo razumskega dela možganov in učenje. Ob spremljavi prijetne glasbe učenje in memoriziranje postaneta še učinkovitejša. Pri učenju tujih jezikov, kot je npr. začetni tečaj nemščine, je izredno pomembno, da sta učenje in pozornost v pravem razmerju.

Začetni tečaj nemščine poteka v alfa stanju, kjer se nenehno spremlja posameznikovo stanje in pridobi takojšnjo povratno informacijo o tem, kako uspešno je memoriziranje. Z aktivnim poslušanjem se tečajnika po skrajšani poti privede do znanja jezika. Učenje poteka v stanju, v katerem se učijo govoriti tudi otroci v prvih letih svojega življenja. Jezik je treba najprej poslušati, da lahko sledi sporazumevanje, kar v Karnionu poteka na izmeničen in dinamičen način.

Začetni tečaj nemščine po tej metodi posamezniku omogoča, da naredi velik skok od začetnika do višje stopnje poznavanja jezika. V dveh do treh tednih bo napredek zares velikanski in svoje znanje boste lahko že uporabili v realnih situacijah. Če vas zanima metoda superučenja, se obrnite na Karnion – holistični center razvoja osebne uspešnosti.

začetni tečaj nemščine

Deli na družabnih omrežjih: