Kurs nemačkog

KURS NEMAČKOG PO METODI SUPERLEARNING KARNION

Već 25 godina priznata i visoko cenjena metoda se sastoji iz kombinacije slušanja u alfa stanju (u kojem sadržaje memorišemo 4x brže i to u dugoročno pamćenje) i individualnog razgovora sa profesorom. Za znanje nije dovoljna samo konverzacija, već pre svega i slušanje. Slušanjem ćete usvojiti nove reči koje ćete na satu konverzacije već suvereno primeniti. Pa i svoj materinji jezik ste naučili slušanjem svojih roditelja ili staratelja. Ova metoda omogućuje najprirodniji oblik učenja.

Nemački mnogi smatraju grubim i „nemelodičnim“ jezikom, ali to je samo dok ga učimo jedino kroz članove, deklinaciju i konjugaciju. Kad počnemo da ga učimo na pravi način, u momentu postaje interesantan. Pogotovo je veoma koristan za Slovence u poslovnom svetu. Sa dobrim znanjem nemačkog sklapat ćete bolje poslove ili brže dobiti dobro radno mesto.

Preporučujemo da nemački počnete da učite superlearning metodom jer ćete već nakon 40 časova progovoriti.

kurs nemačkog u alfa stanju

gospodin Danijel Bešić Loredan dr. med, spec. ortopedske hirurgije:

„Rad u Švajcarskoj sam prihvatio bez znanja nemačkog, tražio sam brzo i efikasno rešenje te ga našao u Karnionu. 13.9. 2013. sam otišao u Zürich na osposobljavanje, a 21.1. 2014. počeo samostalno obavljati rad u ambulanti; jasno, sve na nemačkom!

 

Bez Karniona i učenja nemačkog kod njih, u novembru bi se vratio bez posla natrag u Sloveniju. Individualan pristup, poštivanje želja i potreba, prilagodljivost i efikasnost su pored izvanredne profesionalnosti i ljubaznosti, osobine Karniona koje zaslužuju svaku pohvalu!
U tom kratkom vremenu sam prošao sve moguće stručne kurseve u Zürichu i sa sigurnošću tvrdim da mi bez učenja nemačkog u Karnionu to nikad ne bi uspelo. Odlična investicija u znanje jezika s izvanrednim rezultatima u neverovatno kratkom vremenu!

Svima koji želite brzo i efikasno da naučite strani jezik, toplo preporučujem Karnion!
Isplati se!“


TOK KURSA NEMAČKOG

Kurs nemačkog odvija se prilično intenzivno, obično po 4 ili 8 školskih časova dnevno. Preporučuje se da se 40 časovni trening završi u roku 14 dana, najkasnije u tri nedelje budući da se tako postiže maksimalan akumulacijski efekat u govoru.

Pre treninga vas besplatno testiramo na svim područjima jezika od A1 do C2 nivoa, kao što je definisano evropskom kriterijumima znanja stranih jezika: razumevanje, pisanje, čitanje, govor. Na taj način odredimo okvirni nivo i pripremimo program namenjen samo vama. Npr. ako se već znate sporazumevati na nemačkom, ali još radite greške na osnovnom nivou, vaše ćemo greške „pokrpati“ i nastaviti na višem nivou. To vam jezičke škole koje kurs izvode po određenom programu ( udžbeniku ) ne mogu nikako obezbediti.


USPOREDBA SA KLASIČNIM NAČINOM UČENJA NEMAČKOG

Klasičan, konvencionalan kurs nemačkog od potpunog početnika do nivoa B2 (opšta gimnazijska matura) predviđa 800 školskih časova, KARNIONOVA 200, a školski sistem čak 1.074 školska časa.

 Karnion 8 časova/dan (jedna osoba)Ostali (konvencionalne metode) 2x3 časa/nedeljno (3 do 12 osoba)
broj časovabroj nedeljabroj časovabroj nedelja
A140120033
A280210017
B140120033
B240130050
Σ2005800133

Superlearning Karnion kurs nemačkog


PRIPREMA ZA ISPIT IZ NEMAČKOG JEZIKA:

U prošlosti se je velik broj učesnika pripremao za ispit izvan naše kuće i svi su ga uspešno položili. Ispit na fakultetu ili međunarodni ispit koji od vas očekuje poslodavac, neće biti tako nedostižan kao što je to možda danas.

Pripremamo vam program koji vam je potreban: npr. opšta matura, ispiti iz nemačkog na slovenačkim univerzitetima, međunarodni ispiti.

Reference:

  • dr. Amadej Lah, uni.dipl.dr.med, spec. kirurg – položen ispit B2, Goethe Zertifikat

Položen ispit iz medicinskog stručnog jezika za lekare koji nisu diplomirali u Nemačkoj na lekarskoj komori u Stuttgartu, na nivou C1.

  • dr. Marjan Fabjan, dr.med., spec.plast.kirurg – položen ispit Goethe Zertifikat B2 na Institutu Ljubljana; ;
  • gospođica Eva Strgar – studentkinja pejzažne arhitekture – položen Goethe Zertifikat B1

»Nakon 10 dnevnog kursa ispit iz nemačkog je položen. Borba sa stranim jezicima je s Karnionom jednostavna.«

Jan Softič, svetski prvak u kick boksu


INDIVIDUALNO UČENJE

Osim metode, u Karnionu su za uspeh ključni potpuna individualizacija sadržaja i pravi coaching od strane trenera- učitelja. Individualna nastava kod nas prvenstveno znači da učite teme koje će vama trebati i koje vas interesuju. Specifične teme pripremamo od početnih do najzahtevnijih nivoa C1 i C2.

Jani Grilc - kurs nemačkog


SPECIJALIZOVANI SADRŽAJI:

  • nemački za preduzetnike ( početni i napredni)
  • nemački za zdravstvene radnike ( zdravstveni radnici, lekari)
  • coaching- Dialogika- jezik odgovornosti na nemačkom jeziku
  • program ličnog rasta na nemačkom jeziku ( Martin Kojc)

INDIVIDUALIZOVANO E-UČENJE

Nakon zaključenog kursa nemačkog, vaš lični učitelj će vas pratiti preko e-učenja, jasno individualizovanog i ne unapred određenog po nivoima.

Ovaj način vam uveliko može pomoći u komunikaciji sa vašim poslovnim partnerima.


NEMAČKI ZA RAD U INOZEMSTVU

Od vašeg znanja nemačkog jezika zavisi da li ćete se zaposliti u inostranstvu te kako ćete se dokazati kod poslodavca koji zahteva dobro znanje nemačkog.

U Karnionu poučavaju 3 profesorke stranih jezika kojima je nemački materinji jezika. Na taj način ćete osim brzine usvajanja nemačkog, dobro upoznati kulturu, način izražavanja i način poslovanja sa narodima s nemačkog govornog područja.

Berlin - kurs nemačkog


Prijavite se lično, vezplatno ćemo vam predstaviti:
Dijelite na društvenim mrežama: