tečaj angleščine - Peter Prevc
Intenzivni tečaj angleščine z metodo Superlearning Karnion
29. 8. 2023
italijanščina za začetnike
Italijanščina za začetnike 4x hitreje s Superlearning metodo Karnion
26. 9. 2023

Je tuj jezik še vedno ena izmed najpomembnejših kompetenc zaposlenih?

Tečaj tujih jezikov

Sedaj smo pa že z obema nogama globoko zakorakali v jesen, ki za mnoge prinaša veliko novega. Predvsem za šolarje, dijake, študente, a nenazadnje tudi za podjetja. V jesenskem času se vedno dogaja veliko izobraževanj in vseh ostalih usposabljanj namenjenih krepitvi kompetenc zaposlenih.

 

Je tuj jezik še vedno ena izmed najpomembnejših kompetenc zaposlenih?

Tako je! Prav iz tega razloga boste kot posameznik imeli velikansko prednost, če boste vešči tujega jezika. Tujega jezika smo se na primer učili v šoli, pa ga danes aktivno ne zmoremo uporabljati. Iz razloga, ker pristop k učenju ni bil pravi, ker se je predvsem delalo na pasivnem znanju in ker angleščina ali nemščina še nikoli ni bila tako zelo nujna, kot je danes.

Torej, delavna sila v srednjih letih si je v šolskem in ostalem sistemu pridobila kar nekaj pasivnega znanja, ki pa ga žal v celostni meri zelo težko izkorišča, saj nima vaje v praktičnem sporazumevanju.

Superlearning Karnion metoda nam aktivira dolgoročni spomin, kar pomeni, da vsebine, ki smo se jih učili v preteklosti hitreje prikličemo in jih tudi začnemo aktivno uporabljati. Če temu dodamo še poslovne vsebine, smo v zelo kratkem času ( beri 5 dneh) pridobili eno izmed najnujnejših kompetenc v poslovnem svetu in to je znanje angleščine ali nemščine oziroma kateregakoli tujega jezika.

 

»PODJETJE V KATEREM DELAM JE V LASTI TUJCEV, SESTANKI BODO POTEKALI V ANGLEŠČINI!«

Zgornji stavek slišimo pogosto. Vedno več je podjetij v tuji lasti , katera vpeljejo največkrat angleščino kot uradni poslovni jezik. V kolikor nismo nikoli delali v tujem jeziku, bo to zagotovo ustavilo naš proces učinkovitosti na delavnem mestu. Skopo izražanje zaradi neznanja, vodi v socialno odtujenost in nezadovoljstvo na delavnem mestu, česar tudi delodajalci ne želijo.

Cilj zaposlenega je torej takšen, da čimprej osvoji znanje iz svoje stroke, da lahko nemoteno dela in suvereno zastopa svoja stališča v podjetju.

Zavedati se moramo, da so z nastopom novih lastnikov zaposleni že tako ali tako pod večjim stresom, saj vsaka sprememba na zaposlene deluje kot nek dodaten pritisk. Če so zaposleni poleg tega še nevešči tujega jezika, potem lahko njihova učinkovitost strmo pade.

Prav iz razloga, da kot zaposleni ohranimo in kvečjemu še izboljšamo svojo dodano vrednost nam tuj jezik ne sme biti ovira in prav zares ni prav nobene potrebe, da nam predstavlja dodaten stres.

S Karnionovo metodo, po kateri se vam teme in besedišče maksimalno prilagodijo je razvoj kompetence v tej smeri hiter in predvsem »neboleč«.

 

VPLIV ZNANJA ZUJEGA JEZIKA NA ZAPOSLITEV V MEDNARODNEM PODJETJU

Če gre zaupati zdravi kmečki pameti ter raziskavi iz l. 2014 je zaposlitev vezana na mednarodno podjetje, močno pogojeno z znanjem tujega jezika. Več kot 80% kadrovic in kadrovnikov ter več kot 97% vseh vprašanih v Sloveniji je mnenja, da znanje tujih jezikov močno vpliva na selekcijo kandidatov za odprto delavno mesto.

Celo več kot 57% vprašanih je mnenja, da na selekcijo celo vpliva znanje jezika, ki ni pogost pri poslovanju podjetja. Npr. če kandidat poleg angleščine, obvlada tudi nemščino ima s tem prednost, kljub temu da dotično podjetje v nemškem jeziku sploh ne posluje ali pa zelo malo.

V kolikor je podjetje mednarodno naj bi po podatkih kar 60,6% vprašanih podjetij sodelovalo z zunanjimi izvajalci za učenje tujih jezikov, da bi s tem njihovi zaposleni izboljšali prav to kompetenco.

Tako kot delodajalci, imajo tudi zaposleni v večinski meri ( 84,8% ) željo, da bi se lahko dodatno izobraževali prav na področju tujega jezika.

Vprašanje, ki se poraja že iz l.2014 je namreč ali podjetja vlagajo dovolj v znanje tujih jezikov in če so le ta učinkovita? Okrog 43% vprašanih se strinja, da podjetja vsaj zadovoljivo vlagajo v zaposlene na tem področju. Zanimivo bi bilo videti ali se je ta odstotek v skoraj 10 letih še kaj zmanjšal.

(VIR: Plašintovič, Valerija, 2014: vpliv znanja tujih jezikov na pridobitev zaposlitve v mednarodnem podjetju)

Z menjavo generacij, v zadnjem času pa tudi z izzivom, ki ga prinaša nenadzorovano višanje cen prav na vseh področjih, je vlaganje v zaposlenega tako vedno bolj pod vprašajem.

Prav iz tega razloga je toliko bolj pomembno, da sredstva, ki smo jih privarčevali vlagamo vase, v svoje znanje, v lastne kompetence. Enako velja za naše otroke, morda vnuke.

Z nedavnimi naravnimi katastrofami smo lahko hitro ugotovili, kako lahko materialne stvari v hipu izginejo, ostanejo nam človeški odnosi, družina in tisto kar nosimo v sebi. Če imamo veliko kompetenc, bomo tudi tovrstne izzive veliko lažje premagali, saj je v tem primeru naša dodana vrednost precej višja, naša zaposlitev pa tako boljša in denarno višje ovrednotena.

 

ČAS JE DENAR! IZOBRAŽUJMO SE UČINKOVITO

Zdi se, glede na to da dobro poznamo težnje slovenskih podjetij na področju izobraževanja tujih jezikov, da se včasih vlaga zgolj toliko, da lahko delodajalci rečejo: »Pa saj imajo tečaj angleščine po službi.«
Halo! Po službi? Karnion že več kot 10 let ne izvaja več večernih treningov, kljub tehnologiji, ki pospešuje fokus in spomin, saj v večernih urah tako pri udeležencu po službi pridemo šele na stanje NIČ. Ko apliciramo npr. kisikovo kuro na spočite možgane, pa so rezultati impresivni. Zakaj bi torej nekdo po službi, sit vsega, s polno glavo službenih obveznosti in misli kaj ga čaka doma, izbral tečaj po službi, v skupini.

Zgolj zato, da mu delodajalec ne bo kdaj očital, da je imel možnost in je ni izkoristil. Po naših 30 letnih izkušnjah pa zagotovo ne zaradi velike učinkovitosti. Ljudje smo po službi utrujeni, to je podobno kot bi v že poln kozarec vode, še zlivali vodo. Jasno, da bo voda tekla iz kozarca.

Prav iz tega razloga imamo v Karnionu namesto večernih treningov, vikend oakete za tiste udeležnce, ki si čez teden v dopoldanskem času ne morejo vzeti prosto.

Tisti z bolj fleksibilnih urnikom izbirajo tečaje zjutraj od 8.00 do 11.00, veliko pa se jih odloči za najintenzivnejšo varianto, ki daje tudi največji akumulacijski efekt in to je 5 dni zaporedoma po 8 šolskih ur dnevno. Ko si vzamemo dopust od vseh ostalih obveznosti, naredimo prostor tako v umu, telesu, duši, da lahko čim hitreje, na sproščen način vsrkamo karseda veliko znanja in tako v zelo hitrem času pridobimo eno najmočnejših kompetenc na trgu v Sloveniji in Evropi in to je znanje tujega jezika, ki pa danes skoraj mora biti vsaj na B2, če že ne na C1.

Ste že tam? Če še niste, nič za to. Z nami je vzpodbudno, sproščujoče in učinkovito. Z veseljem bomo z vami na poti do vašega jezikovnega cilja.

Deli na družabnih omrežjih: