Individualni tečaj italijanščine
SINHRONIZACIJA MOŽGANSKIH POLOBEL IN UČENJE TUJEGA JEZIKA
23. 11. 2021
REPROGRAMIRANJE NAŠIH MISLI IN PREPRIČANJ
28. 12. 2021

PRED EXPOM DUBAI PO OSNOVE ARABŠČINE V KARNION

Letošnja jesen in zima, pa še naslednje leto bo mednarodno med drugim zaznamovano z mnogimi obiski EXPO v Dubaju. Kljub temu, da se mnogi podjetniki in podjetnice zanašajo na znanje angleščine, boste izjemen vtis naredili  z osnovnim znanjem arabščine, še posebno, če so vaši partnerji Arabci.

V našem centru, kjer se lahko tujih jezikov učite 4x hitreje, se boste osnov arabščine naučili v enem dnevu! In morda je to eden izmed ključnih kompetenc, ki vas bo pripeljal do novih poslovnih uspehov.

 

ENODNEVNI PROGRAM ARABŠČINE PO METODI SUPERLEARNING KARNION

Ednodnevni trening arabščine je namenjen vsem, ki bi si želeli naučiti osnovne pozdrave in fraze v arabščini. Temelji na naši edinstveni metodi superlearning Karnionâ, pri kateri boste lahko maksimalizirali svoj spomin in arabščino vadili na svojih konkretnih primerih v individualni konverzaciji.

 

OSTALI PROGRAMI ARABSKEGA JEZIKA

1. program – TISOČ IN ENA NOČ (postopni tečaj arabskega jezika)

Ciljni udeleženci:

Postopni tečaj arabskega jezika je primeren za začetnike, ki nimajo nobenega predznanja ali pa mogoče obvladajo samo nekaj nepovezanih osnov, ki bi jih želeli sistematično predelati in z njimi nadaljevati. Ustreza posameznikom različnih starosti, stopenj izobrazbe, jezikovnih ali poklicnih ozadij, ki pa imajo skupno željo po spoznavanju arabskega jezika in kulture in preseganju jezikovnih, s tem pa tudi drugih meja. Tako se lahko približajo mnogoterim kulturam, ki jih določa in sooblikuje arabščina. Skoraj brez izjeme so udeleženci zanimivi, radovedni, odprti in sposobni ljudje, aktivni in uspešni na različnih področjih, ki so kos vsem  izzivom v življenju, iz tega ali onega razloga pa jim je pomembna in zanimiva arabska kultura. Tečaj je zasnovan tako, da lahko slušatelji delno skupaj z učiteljem, ki je rojeni govorec arabskega jezika in tudi tekoče govori slovensko, določijo teme, na katere bi se želeli še posebej osredotočiti. Njihove individualne želje in potrebe tako sooblikujejo tečaj.

Ideja programa:

Tečaj se prične s spoznavanjem arabske abecede in posameznih črk ter z vadbo pisanja in branja s poudarkom na izgovarjavi posebnih glasov. Udeleženci se hkrati z abecedo že učijo besedišča in spoznavajo filozofijo arabskega jezika. Skozi dialoge, temelječe na konkretnih vsakodnevnih situacijah, usvojijo osnove komunikacije in se s pomočjo jezika tudi približajo pestri in raznovrstni arabski kulturi. Glede na posameznikove želje in potrebe se z učiteljem še posebej posvetita izbranim področjem ali nacionalno specifičnim jezikovnim in kulturnim normam.

Učni cilj 40-urnega programa:

Udeleženci bodo po končanem tečaju obvladali arabsko abecedo in pisanje ter usvojili izgovarjavo in branje, kar je pomemben korak pri učenju tega jezika, saj vse nadaljnje stopnje učenja ne bodo nujno temeljile samo na približnem slušnem učenju pogovornega jezika ali narečij, ampak bodo udeleženci sposobni tudi učenja in izpopolnjevanja iz pisnih virov. Naučili se bodo osnovne komunikacije in spoznali komunikacijske obrazce, ki so potrebni za uspešno sporazumevanje. Ob upoštevanju navodil in priporočil učitelja ter Karnionovih strokovnjakov bodo  udeleženci tako sposobni osnovne komunikacije in bodo imeli solidne temelje za nadaljnje učenje arabskega jezika.

Metode poučevanja:

Poučevanje se izvaja v skladu s celostnim pristopom ter z ustaljenimi Karnionovimi programi in podpornimi medicinskimi tehnikami. Za izvedbo predlagamo enotedenski program, po potrebi je lahko tudi prekinjen z vikendom, vsekakor pa prilagojen ritmu in možnostim udeležencev.

Dodatna motivacija

Sprotna: poslušanje arabske glasbe, v arabskem slogu po želji vodna pipa in/ali čaj po uspešnem dnevu ter pogovor, svetovanje glede arabskega sveta.

Po koncu: razpoložljivost za kakršne koli informacije o arabskem jeziku, kulturi ipd., svetovanje glede nadaljnjega učenja, možnost občasnega pogovora in tako priložnost za vajo.

2. program – ODPRI SE, SEZAM (intenzivni tečaj arabskega jezika)

Ciljni udeleženci:

Intenzivni tečaj arabskega jezika je primeren za udeležence brez predznanja in za tiste, ki mogoče že govorijo ali razumejo arabsko in želijo svoje znanje nadgraditi, sistematizirati ali osvežiti. Ustreza posameznikom različnih starosti, stopenj izobrazbe, jezikovnih ali poklicnih ozadij, ki pa imajo skupno željo po spoznavanju arabskega jezika in kulture in preseganju jezikovnih, s tem pa tudi drugih meja. Tako se lahko še bolj približajo mnogoterim kulturam, ki jih določa in sooblikuje arabščina, od tradicionalnih družb in ljudstev na severu Afrike do modernih ulic Združenih arabskih emiratov ali Katarja. Udeleženci tega programa so običajno zanimivi, radovedni, odprti, uspešni in sposobni ljudje, ki imajo ali so imeli stike z arabskim svetom – osebne ali poslovne ali pa so tja zgolj potovali oziroma jih navdušuje in zanima arabska kultura. Tečaj je zasnovan tako, da se lahko slušatelji vključijo na različnih stopnjah in delno skupaj z učiteljem, ki je rojeni govorec arabskega jezika in tudi tekoče govori slovensko, določijo teme, na katere bi se želeli še posebej osredotočiti. Njihove individualne želje in potrebe tako sooblikujejo tečaj.

Ideja programa:

Tečaj se prične odvisno od predznanja udeleženca – za začetnike ali tiste z manjšim predznanjem začnemo s spoznavanjem arabske abecede in posameznih črk ter z vadbo pisanja in branja s poudarkom na izgovarjavi posebnih glasov. Udeleženci se hkrati z abecedo že učijo besedišča in spoznavajo filozofijo arabskega jezika. Tisti, ki že imajo predznanje, začnejo Karnionov tečaj glede na ugotovljeno stopnjo znanja in po potrebi obnovijo ali utrdijo že usvojeno znanje.  Skozi dialoge, temelječe na konkretnih vsakodnevnih situacijah, se udeleženci naučijo osnov komunikacije in začnejo s pomočjo jezika spoznavati pestro in raznovrstno arabsko kulturo. Glede na posameznikove želje in potrebe se z učiteljem še posebej posvetita izbranim področjem ali nacionalno specifičnim jezikovnim in kulturnim normam.

Učni cilj 80-urnega programa:

Udeleženci se bodo na  tečaju naučili (ali obnovili) arabsko abecedo in pisanje ter izgovarjavo in branje, kar je pomemben korak pri učenju tega jezika, saj vse nadaljnje stopnje učenja ne bodo nujno temeljile samo na približnem slušnem učenju pogovornega jezika ali narečij, ampak bodo udeleženci sposobni tudi učenja in izpopolnjevanja iz pisnih virov. Tisti s predznanjem se bodo ob upoštevanju navodil in priporočil učitelja ter Karnionovih strokovnjakov poleg osnovne komunikacije in komunikacijskih obrazcev, ki so potrebni za uspešno sporazumevanje, naučili temeljev jezika in bodo lahko uspešni na osnovni ravni komuniciranja, razumevanja in izražanja. Po želji bomo posebno pozornost posvetili izbranim področjem.

Metode poučevanja:

Poučevanje se izvaja v skladu s celostnim pristopom ter z ustaljenimi Karnionovimi programi in podpornimi medicinskimi tehnikami. Za izvedbo predlagamo dvotedenski program, prilagojen ritmu in možnostim udeleženca.

Dodatna motivacija

Sprotna: poslušanje arabske glasbe, v arabskem slogu po želji vodna pipa in/ali čaj po uspešnem dnevu ter pogovor, svetovanje glede arabskega sveta.

Po koncu: razpoložljivost za kakršne koli informacije o arabskem jeziku, kulturi ipd., svetovanje glede nadaljnjega učenja, možnost občasnega pogovora in tako priložnost za vajo.

 

Kljub temu, da je v arabskem svetu znanje angleščine stalnica, pa z znanjem vsaj nekaj fraz in pozdravov lahko svojemu poslovnemu partnerju izkažemo večje spoštovanje kot z marsikaterim drugim darilom.

Vabljeni v Karnionov arabski svet.

Deli na družabnih omrežjih: