Tečaj poslovne španščine po metodi Superlearning

tecaj-poslovne-italijanscine
Tečaj poslovne italijanščine je odlična naložba za prihodnost
29. 6. 2023
poslovna angleščina
Poslovna angleščina olajša podjetniško sporazumevanje v svetu
29. 8. 2023

Tečaj poslovne španščine po metodi Superlearning

tecaj-poslovne-spanscine

Tečaj poslovne španščine in drugih tujih jezikov v Holističnem centru Karnion se ne ravnajo po običajni metodi učenja tujih jezikov, temveč sledijo metodi Superlearning. Učenje poslovne španščine, nemščine, angleščine in drugih tujih jezikov v naši ponudbi poteka na drugačen način, in sicer z uporabo metode superučenja (ang. Superlearning). Ta predstavlja kombinacijo poslušanja tujega jezika v alfa stanju in individualnega razgovora s profesorjem, kar zagotavlja hitro učenje španščine in usvajanje besednega zaklada.

Tečaji so namreč izjemno hitri in intenzivni, a obenem zelo učinkoviti. Smo edina jezikovna šola v Sloveniji, ki se pri poučevanju jezika poslužuje metode učenja v alfa stanju dr. Lozanova. Tečaj poslovne španščine v okviru omenjenega programa poteka s pomočjo tehnologije možganskega spodbujevalnika z rumeno svetlobo. Za razliko od običajnih tečajev tujega jezika gre tu za intenzivne 40-urne tečaje.

poslovna-spanscina-s-superucenjem

 

Poslovna španščina v alfa stanju

Poslovna španščina in učenje drugih tujih jezikov ni nujno enolično, ampak lahko predstavlja hiter in zanimiv proces. V nasprotju s splošnim prepričanjem, da je učenje tujega jezika dolgotrajen, vseživljenjski proces, učenje v alfa stanju zavzema drugačen pristop. Tečaj poslovne španščine denimo zagotavlja učečemu, da v samo treh mesecih doseže raven znanja jezika, ki jo v okviru tradicionalnega tečaja ne bi nikoli.

Najsi bo to pogovorna ali pa poslovna španščina – hitro učenje španščine po metodi Superlearning, ki jo je razvil prav naš Holistični center Karnion, omogoča opazne rezultate v zgolj treh mesecih. Tečaji potekajo kot kombinacija poslušanja vsebin v ciljnem tujem jeziku in individualnega razgovora s profesorjem. Metoda Superlearning pri tem temelji na predpostavki, da za znanje jezika ne zadostuje le konverzacija oziroma pogovor, pač pa predvsem poslušanje. Prek tega se naučimo novega besedišča, ki ga med pogovorom le še utrdimo in se naučimo tudi njegove uporabe v praksi. Učenje poslovne španščine poteka na naraven način, ki spominja na učenje ter usvajanje maternega jezika. Tudi tega se namreč učimo zlasti s poslušanjem in uporabo naučenega v praksi.

tecaj-poslovne-spanscine-po-metodi-superlearning

 

Tečaji španščine v Ljubljani in drugih slovenskih mestih

Tečaj poslovne španščine je intenziven, kajti obsega le 40 ur. Za optimalne rezultate priporočamo vsaj 4 ure dnevno. Zlasti za začetnike, ki želijo usvojiti bodisi pogovorno bodisi poslovno španščino, se priporoča intenziven tečaj. Pri tem se lahko odločite tudi za intenzivnejši, tj. 8-urni tečaj, s potekom v Ljubljani ali drugje. Pred samim pričetkom hitrega učenja španščine se z vsakim posameznikom opravi brezplačno testiranje, z namenom ugotovitve njegovega predznanja v skladu z evropskimi kriteriji znanja tujega jezika od stopnje A1 do C1.

Test pri tem zajema vsa področja: razumevanje, pisanje, branje in govorjenje. Le tako se lahko določi stopnjo predznanja in ustrezen program, ki naj bi ga tečaj pokrival. Program v treh mesecih je posebej pripravljen za vsakega posameznika, in sicer tudi skladno z njegovimi željami in individualnimi potrebami.

 

Hitro učenje španščine, tako poslovne kot pogovorne

Tečaji španščine potekajo v več krajih po Sloveniji, najpogosteje pa v Ljubljani. Tu boste tako našli tudi nas – Karnion, ter vse potrebne informacije, povezane z našo metodo Superlearning. V centru potekajo tako tečaji poslovne španščine, kot tudi tečaji ostalih jezikov, ki se jih posamezniki želijo naučiti na učinkovit in hiter način. Učenje pogovornega in strokovnega jezika poteka v skladu z individualno zastavljenim programom, ki ga center izdela skladno z željami in predznanjem posameznika.ucenje-spanscine

Največ posameznikov se pri tem odloči za tuji jezik v treh mesecih, kjer je moč že v relativno kratkem času doseči zavidljivo stopnjo znanja jezika. Slednje se doseže z aktivno pozornostjo v alfa stanju, ki je obenem tudi prvi del tečaja. Jezika se tako učite na naraven način, kot se ga denimo uči 6-letni otrok, pri čemer se s pomočjo monitoringa spremlja, v kakšnem alfa stanju se posameznik nahaja. Nadaljnje učenje poteka prek individualnega razgovora z učiteljem, kjer naučeno usvajate in utrjujete, učite pa se rabe jezika v resničnem življenju.

 

Do znanja španščine v le treh mesecih

Holistični center Karnion je prva jezikovna agencija v Sloveniji, ki se ravna po metodi učenja tujega jezika alfa stanju Dr. Lozanova. Slednji se kombinira s tehnologijo možganskega spodbujevalnika ob pomoči rumene svetlobe. Tečaji tujih jezikov tako potekajo v alfa stanju, pri tem pa rumena svetloba možganskega spodbujevalnika niža frekvence vašega možganskega valovanja, hkrati pa posameznika ohranja v stanju pozornosti. Na ta način se hitro aktivira dolgoročni spomin, kar prinese hitrejše pomnjenje nove snovi.

Prek monitoringa se ves čas spremlja stanje, v katerem se posameznik nahaja, meritve pa so realne. Tovrstni tečaji so resda intenzivni, a prinašajo hiter napredek, ki ga posameznik potrebuje. V centru vam nudimo več različnih programov, med drugim španščino v treh mesecih, kjer se lahko naučite tako poslovne, kot tudi pogovorne španščine.

hitro-ucenje-spanscine

 

Deli na družabnih omrežjih: