UČENJE JE LAHKO TUDI ENOSTAVNEJŠE
1. 2. 2022
Je znotraj nas vojna ali mir?
21. 3. 2022

UČENJE NOVIH BESED in SPOLOV V NEMŠČINI

Vsak jezik je nekaj posebnega in ima svoja pravila ter zakonitosti. Tako tudi nemščina ni izjema in veliko vprašanj dobim s strani udeležencev, kako naj se lotijo učenja novih besed in z njimi povezanih spolov oz. »der,die,das« v nemščini.

V nemščini tako kot v slovenščini obstajajo trije spoli: moški – DER, ženska – DIE in srednji – DAS. Udeleženci me večkrat vprašajo »pa kako naj vem, katerega spola je neka beseda«? In žal nimam kake čarobne paličice ali instant rešitve. Besede si je pač potrebno na pamet zapomniti skupaj s členom der/die/das. Nekaj bližnjic sicer obstaja, vendar si bo potrebno veliko večino besed zapomniti na pamet.

Za vas sem pripravila oz. bolje rečeno zbrala nekaj bližnjic pri zapomnitvi novih besed skupaj s členi.

 

RIME, BESEDNE IGRE in MNEMOTEHNIKE

Starejši ljudje, ki so imeli nemščino že v osnovni šoli, so si izmislili kar nekaj besednih iger (ki se rimajo), ki zagotovo pomagajo pri hitrejši zapomnitvi. Na primer:

 • Was ist das? – Par klobas. (in res das Paar  v nemščini pomeni »par«)
 • Was ist gut? – Par klofut.

 

Potem so tu razne pesmice. Predvsem radi jih prepevajo otroci, a tako kot otrokom bo pomagala tudi odraslim. Takšna je npr. pesmica za učenje števil (na spletu obstaja kar nekaj različic):

 

 • Eins, zwei, Polizei,
 • drei, vier, Offizier,
 • fünf, sechs, alte Hex,
 • sieben, acht, gute Nacht,
 • neun, zehn, auf Wiedersehn.

 

Tudi učenje nemške abecede s pomočjo pesmice in asociacij živali (moja 3-letna hčerka se jo je naučila po treh ponovitvah): https://www.youtube.com/watch?v=tb5U2ThTlh0

Pa niti ni potrebno, da so pesmi otroške, lahko vam bo v izziv razvozlati Lenino pesem »99 Luftbaloons« s pomočjo besedila in si na ta način pridobite kar nekaj novih besed.

 

Mnemotehnika je tehnika zapomnitve ali pomnjenja. Lahko je besedna, številska ali vizualna. Mnemotehnično pomagalo pri samostalnikih, ki so v slovenščini ženskega spola, v nemščini pa moškega:

 

 • Riba Fisch,
 • miza Tisch,
 • kaša Brei[n],
 • lustig sein.

 

Poleg rim je zelo uspešna mnemotehnika tudi učenje z asociacijami:

Na kaj vas spomni beseda »telefonieren«? Ja, prav imate, na telefoniranje in dejansko obstaja kar nekaj besed, ki imajo isto osnovo v več jezikih in se jih boste z lahkoto naučili po podobnosti: telefonieren (telefonirati), das Telefonieren (telefoniranje), das Telefon (telefon), radieren (radirati), kommunizieren (komunicirati), transportieren (transportirati) ipd.

 

GERMANIZMI

Uporaba germanizmov oz. jezikovnih popačenk. Starejša generacija se verjetno še spomni starih mam in dedkov, babic, dedkov, ki so se nemščine naučili zaradi danih okoliščin (Slovenija je bila vse do prve svetovne vojne pod avstrijsko nadvlado). V preteklosti smo si Slovenci izposojali nemške izraze, ne da bi jih prevajali. Tako smo dobili obilico jezikovnih popačenk, ki jih uporabljamo še danes in nam lahko pomagajo pri zapomnitvi besed. Opravičujem se vsem, ki poznajo druge različice, ki se po regijah razlikujejo zaradi dialektov:

 • »šrauf«: die Schraube (vijak)
 • »raufnk«: der Rauchfang (dimnik)
 • »šporhet«: der Kochherd (štedilnik)
 • »bormašina«: die Bohrmaschine (vrtalni stroj)
 • »šrafenciger«: der Schraubenzieher (izvijač)
 • »fuzbal«: der Fußball (nogomet)
 • »knof«: der Knopf (gumb)
 • »talar«: der Teller (krožnik)
 • »zic« der Sitz (sedež)
 • »štekdoza«: die Steckdose (vtičnica)
 • »štrom«: der Strom (elektrika) itd.

Zwei Banditen »po« Kukuruz laufen… (anekdota iz vojnih časov, malo za hec, malo za res, ampak ima kar nekaj besed, ki se jih boste na zabaven način naučili s pomočjo vica: https://www.verzi-vici.com/index.php/zwei-partizanen-skoz-koruzo-laufen

 

GLEDANJE TELEVIZIJE in POSLUŠANJE RADIA

Gledanje televizije tudi pomaga. Že na slovenskih kanalih lahko vidite reklamo za Volkswagen in si zapomnite, da je Auto srednjega spola.

 

 

Seveda vam bolj kot slovenske kanale priporočam gledanje nemških. Lahko si na teletekstu poiščete nemške podnapise in istočasno vadite izgovorjavo in zapis besed. Če si boste za začetek izbrali risanke, bo tempo počasnejši in se bodo besede ponavljale večkrat, tako da vam bo beseda kmalu jasna, ker je ponazorjena s sličico, z večkratnim ponavljanjem pa se vam bo utrnila v spomin. Imam kar nekaj udeležencev, ki so kot otroci presedeli pred televizorjem in imajo veliko besed še iz tistega obdobja. Sicer samo besede niso dovolj, če jih ne znamo dati v pravilen stavek, so pa za razumevanje nemško-govorečega sogovorca izjemnega pomena.

 

Ich bin Winnetou, Apachen Führer. Ljubitelji filma Karla Maya, Winnetou, zagotovo poznajo ta stavek – vsaj moj oče, ki se je sicer v srednji šoli učil francosko, ga zna na pamet J – Kaj nam to pove? Če je nekdo motiviran za razumevanje neke knjige, filma ali pa navsezadnje nemško govorečega sogovornika, ga DER/DIE/DAS zagotovo ne bodo ustavili na poti, ampak se jih bo naučil spontano brez nepotrebnega jamranja »kako se to ne da«, »kako je to težko«, »jaz ne bom teh členov nikoli vedel« ipd. Če je cilj jasen in mu srce sledi, so nemški členi samo kapljica v morje.

 

PRAVILA

Kdor se je nemščine učil kot materni jezik, bo večinoma intuitivno vedel, katerega spola je beseda (tako kot mi, ki smo se slovenščine učili kot materni jezik, vemo, da je »miza« ženskega, »pes« pa moškega in »mesto« srednjega spola).

Tisti, ki se učimo nemščine, pa nam razen redkih izjem ne preostane drugega, kot da vadimo in se jih naučimo na pamet.

 

Sledi nekaj pravil.

 

1. Pravila za moški spol: DER

 

Sledeče besede so moškega spola:

 

Moške osebe in poklici der Vater, der Bäcker, der Koch itd.
Letni časi der Frühling, der Herbst itd.
Meseci der Juli, der August itd.
Dnevi v tednu der Samstag, der Sonntag itd.
Smeri neba der Norden, der Osten itd.
Vreme der Regen, der Blitz itd.
Avtomobilske znamke der Nissan, der Honda
Vlaki der IC, der Regionalexpress
Alkoholne pijače der Cognac, der Wein
Iz glagolov izpeljani samostalniki brez končnic der Gesang, der Fang, der Abbruch
Končnice, ki dajo namig, da je samostalnik moškega spola:
-er der Rentner, der Drucker, der Computer
-ling der Schützling, der Schmetterling
-or der Reaktor, der Professor
-ist der Journalist, der Pazifist
-ismus der Kapitalismus, der Mechanismus

2. Pravila za ženski spol: DIE

 

Sledeče besede so ženskega spola:

 

Znamke motornih koles die Suzuki, die Triumph
Imena ladij die Gorch Fock, die Europa
Letala die Boing, die Concorde
Števila die Eins, die Zwei, die Drei
Rože die Rose, die Tulpe, die Hyazinthe
Končnice, ki dajo namig, da je samostalnik ženskega spola:
-e die Tasche, die Ente, die Lampe
-t die Fahrt, die Tat, die Nacht
-ei die Wäscherei, die Bäckerei
-ie die Psychologie, die Arterie
-in die Prinzessin, die Ärztin
-schaft die Freundschaft, die Mannschaft
-heit/-keit die Gelegenheit, die Schnelligkeit
-ung die Zeitung, die Umleitung
Končnice tujk so tudi uporabne:
-ion die Diskussion, die Tradition
-age die Garage, die Passage
-ur die Agentur, die Manufaktur
-ik die Physik, die Metrik
-anz die Akzeptanz, die Ignoranz
-tät die Qualität, die Fakultät
-ade die Parade, die Marmelade
-enz die Präsenz, die Tendenz

 

3. Pravila za srednji spol: DAS

 

Sledeče besede so srednjega spola:

 

Posamostaljeni pridevniki das Schöne, das Gute
Glagolniki (glagoli zapisani z veliko začetnico) das Schreiben, das Tippen
Imena barv das Grün, das Rot, das Gelb
Kemijski elementi das Wolfram, das Uran
Kovine das Aluminium, das Eisen
Končnice, ki namigujejo srednji spol:
Pomanjševalnice s končnico: -chen das Mädchen, das Heftchen
Pomanjševalnice s končnico: -lein das Kindlein, das Bachlein
-um das Publikum, das Zentrum
-nis das Zeugnis, das Ergebnis
-tum das Altertum, das Datum
-ment das Instrument, das Parlament
-o das Radio, das Kino, das Auto

 

 

 

Ta pravila veljajo za večino zgoraj navedenih kategorij. Seveda pa so tako kot vedno tudi izjeme. Zato je pomembno, da se besed od začetka dalje učite skupaj s členi.

 

Ko se človek začne učiti slovenščino, se mora sprijazniti z dejstvom, da ima slovenščina za razliko od nemščine in angleščine, dvojino (ki roko na srce še marsikateremu Slovencu dela preglavice), 6 sklonov (za razliko od nemščine, ki ima samo 4 J in angleščine, ki jih nima) in spreganje glagolov (tako kot nemščina – celo iste osebe imata in sta si na tem področju zelo primerljivi). Nemščina je v primerjavi z učenjem številnih časov v angleščini dosti lažja, ima le 3, ki jih morate obvladati na prvi stopnji A2 in so dejansko v rabi vsakodnevno. Je pa za razliko od angleščine tako kot pri slovenščini razlika tudi v vikanju in tikanju – ni torej vseeno, ali osebi rečeš »ti« (du) ali »vi« (Sie).

 

Učenje novih besed in spolov v Karnionu poteka na zanimiv in naraven način, saj se besede posluša v alfa stanju, ki je naravno valovanje možganov, identično valovanju majhnih otrok, ki so v tem stanju najbolj dojemljivi za usvajanje novih besed oz. materinega (in tudi tujega) jezika. Po poslušanju oz. zapomnitvi besed se usvojeno besedišče takoj preveri pri profesorici, ki popravi morebitno napačno izgovorjavo in poskrbi za takojšni feedback, da se človek počuti suvereno, sigurno in predvsem dobro v svoji novi jezikovni koži. Besedišče se prepleta in posluša večkrat, saj praktično ni človeka, ki bi si po enkrat slišani novi besedi le-to tudi takoj zapomnil. Besede se tudi ne učijo posamično, ampak vedno v kontekstu, saj si naši možgani dosti lažje zapomnijo besede, ki so logično povezane v stavke, fraze in so osebno obarvane. Torej posameznik posluša teme, ki ga zanimajo in jih potrebuje ter je za njih tudi bolj motiviran kot pa za nezanimive teme, ki so del šolskega učenja ali pa knjige za učenje tujih jezikov. Še dodaten plus, ki poskrbi za hitrejše usvajanje znanja tujega jezika pri Karnionu, pa je akumulacija znanja – ker je tečaj strnjen, se besede iz dneva v dan ponavljajo in nadgrajujejo ter tako akumulirajo.

 

Tako kot pri drugih pravilih je tako najlažje, če se tudi spolov, sklonov in slovničnih struktur na splošno pričnemo učiti na naraven način in veliko težav bo na ta način izginilo.

Deli na družabnih omrežjih: