Spomladanska utrujenost
Spomladanska utrujenost in načrt akcije
3. 5. 2021
Kako pridobiti zaveznike v poslovnem svetu
Kako pridobiti zaveznike v poslovnem svetu?
31. 5. 2021

Vaša delovna uspešnost izhaja iz odnosov

NAJBOLJŠI SO TISTI KUPCI IN PARTERJI, KI SO NAŠI PRIJATELJI-ZAVEZNIKI

Odgovor na vsa vprašanja je: vaša delovna uspešnost izhaja iz odnosov.

Na uspešnost vsekakor vpliva več dejavnikov. Obstaja pa tudi strateški obrazec uspešnosti, ki včasih deluje kot razsvetljenje. Bliskovito namreč pokaže, za kaj v resnici gre: delovna uspešnost izhaja iz odnosov!

Za začetek si oglejmo, kateri so ključni dejavniki za uspešnost?

To so poslovni rezultati, kakovost, učinkovitost in trajnost dosežkov ter končno svoboda pri delovanju in razpoloženju.

Ne glede na to, kaj delate in kakšne cilje uresničujete- najpomembnejši so odnosi!

Ni pomembno, s kakšno dejavnostjo se ukvarjate ter kakšen vpliv in moč imate- ne delate namreč v »brezzračnem prostoru«. Vedno ste povezani z drugimi ljudmi, ti pa prej ali slej določijo, do kod boste prišli, v kakšnih okoliščinah boste delali in kako se boste počutili.

Če ni vse prav v odnosih, ni mogoče zares uspeti, pa naj bo človek še tako nadarjen, strokovno zelo usposobljen in prizadeven.

V poklicu ne morete uživati, če se vedete kot osamljen bojevnik v sovražnem okolju in če se morate nenehno soočati z nasprotovanjem drugih. Če vam partnerji niso naklonjeni in vam ne pomagajo, če vam nihče ne nameni dovolj časa in pozornosti, lahko uresničite samo delček svojih načrtov.

Povsem drugače pa je, če imate prednost pred tekmeci, če vas stranke in partnerji sprejemajo z odprtimi rokami ter delate v skupini navdušencev in veselem ozračju. Samo v takšnih razmerah boste lahko v celoti razvili svoje sposobnosti in postali uspešni v pravem pomenu besede.

Vaša poklicna uspešnost izhaja iz medčloveških odnosov.

KAKOVOST ODNOSOV

Kakovost je mogoče ugotoviti po tem, kakšen odnos ima do vas kupec ali partner, torej kaj si o vas misli in za kakšnega človeka vas ima.

Kakovost odnosov se kaže tudi v načinu povezanosti kupca ali partnerja z vami, torej v zanimanju za vas in naklonjenosti, zaradi katerih se z vami povezuje in sodeluje. Kakovost vaših odnosov določa, kako partner k vam pristopi, kako se v sodelovanju vede do vas in kaj je pripravljen za vas narediti.

»NORMALNI« ODNOSI NISO DOVOLJ

Razmislite ali imate na primer z določenim kupcem, samo »normalne« odnose ali take, ki temeljijo samo na stvarnih osnovah.

Če je kupec ali partner ravnodušen, je odnos povprečen. Z vami sodeluje samo zaradi stvarnih razlogov. Ne vidi razloga za to, da bi bil lojalen in se za vas bolj zavzemal. Njemu ste pravzaprav nadomestljivi. Vašim izdelkom ne zaupa posebej, prav tako ne posveča pozornosti vašim osebnim prizadevanjem. Pri vsakem projektu ga morate na novo prepričati o vrednosti svojih izdelkov in mu dokazovati, zakaj lahko ponudite več kot vsi drugi.

Normalni odnosi niso trdni. Vsak hip lahko razpadejo: od zunaj jih npr. lahko ogrozi konkurenca ali sprememba v kupčevem okolju, na to pa ne more vplivati.

»Normalni« odnosi zato nikakor ne zadostujejo. Nasprotno. Zbujajo lažni občutek, da je vse prav, v resnici pa ne prinašajo nobenega zagotovila in nobene prednosti. Tako torej je uspeh lahko ogrožen.

IZJEMNI ODNOSI, NASPROTNO PRINAŠAJO IZJEMNO KORIST

Oglejmo si prednosti tesnih osebnih odnosov ob primeru. Direktorja večje živilske trgovine pokliče eden njegovih najpomembnejših kupcev, s katerim že več kot 20 let prijateljsko sodeluje. Kupec mu z obžalovanjem sporoča, da bo v prihodnje moral kupovati pri drugem ponudniku, ker je cenejši, pa čeprav prodaja blago nekoliko slabše kakovosti.

Kako se je na to odzval direktor živilske trgovine? Ni začel vzdihovati, ampak je izrazil razumevanje. Ves čas je bil vljuden in prijazen. Ko je bil pogovor konča, je skočil v avto, kupil čudovit šopek rož in se odpeljal k ( nekdanjemu ) kupcu. Tam mu je izročil rože in se zahvalil za dolgoletno prijetno sodelovanje. Kupca je skoraj kap. Čez tri mesece, kupec (nekdanji) pokliče in pravi: » V našem podjetju smo se odločili da bomo od danes spet kupovali pri vas. Drugi ponudnik je morda res nekoliko cenejši, kot skupina ljudi pa je v primerjavi z vami neznosen.« Načelo je jasno. Visoka raven odnosov razveljavlja pravila igre. Olajša ne le izpolnitev trenutnih nalog, ampak omogoča uspehe, ki jih v normalnih okoliščinah ne bi bilo mogoče doseči.

KUPCI IN PARTNERJI NAJ POSTANJEO VAŠI PRIJATELJI IN ZAVEZNIKI

Odnos s kupcem ali partnerjem, ki ste si ga pridobili za prijatelja in zaveznika, naj bo na najvišji stopnji. To naj bo »poseben odnos«. Korist je velikanska. Na ta način pridobite njegovo spoštovanje in naklonjenost, ima vas za enakopravnega partnerja, z vami ga  povezujejo skupne vrednote, zanimanja in cilji. Z vami sodeluje, ker to sam hoče in ker vas ima rad, ne pa ker mora sodelovati in je po naključju tako naneslo. Za dolgoročno sodelovanje z vami se je odločil načelno. Naredil je vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi te stike tudi obdržal. Način medsebojnega komuniciranja je tako odprt in svoboden.

STRATEŠKI CILJ- spremeniti kupce in partnerje v prijatelje in zaveznike, to nam uspe, če odnosi postanejo »posebni«.

Čim hujši postanejo časi, tem bolj dragoceni so prijatelji in zavezniki

Obstajata dve vrsti cest, po katerih je mogoče v sodelovanju »potovati. Po uradnih poteh hodijo vsi. Po njih prihajate od zastoja do zastoja. Obstajajo pa tudi neuradne hitre ceste, po katerih lahko hitro napredujete, vendar jih zapirajo zapornice in znaki stop. »Posebni odnosi« omogočajo, da poklicni partner odstranjuje ovire in znake stop, odpira rešitve, ki drugim ostajajo zaprte. Niti ne boste deležni omahovanj, odločanje pri takšnem odnosu je hitro in zanesljivo. Tako pridobite prednost v ukrepanju. Pogosto lahko že pogovor razreši vprašanje, ko bi sicer napredovali le z obsežnimi pogajanji.

Prijatelj in zaveznik je pripravljen narediti izjemo in se z vami posebej dogovarjati

Ne razpravlja dolgo o težavah in ovirah, ampak z vami razmišlja o novih možnih rešitvah in kompromisih. Ne gre za upoštevanje hierarhije in formalnosti, ampak za rezultate.

Če so odnosi »posebni« daje partner prednost vam

Vsakega vašega partnerja obremenjuje veliko stvari. Odločiti  se mora, s čim se bo ukvarjal in za koga se bo zavzel. Ne more biti na voljo vsem, pomagati pri vseh problemih in biti vsem enako naklonjen. Njegove zmogljivosti so omejene. Ne potegujete se samo za njegov finančni proračun, ampak tudi z njegov čas, energijo in zmogljivosti.

»Posebni odnosi« vam zagotavljajo prednost. Ko bodo »udarili« tekmeci, ko bo pritiskal čas, ko bodo izbruhnile organizacijske težave ali ko bo problem zmogljivost, se bo prijatelj-zaveznik samodejno odločil za vas.

»Posebni odnosi« so temelj poklicnih uspehov

Odnos partnerja do vas in način, s katerim zaznava in ocenjuje vaše strokovne delo, sta neposredno povezana. Čim bolj ste mu simpatični in čim bolj vam je naklonjen, tem bolj ceni tudi vaše izdelke in delovne rezultate.

Prijatelj in zaveznik vidi, kaj mu ponujate. Od vsega začetka ima pozitiven odnos in se osredotoča na koristnost vašega dela. Pripravljen je ceniti vaše prizadevanje in profesionalnost ter sam od sebe prepoznati prednosti, ki mu jih prinaša sodelovanje z vami.

 

Kako doseči, da imamo čim več prijateljev/zaveznikov v poslovnem svetu bomo pisali v nadaljevanju.

 

Povzeto po: Gross, F. Stefan, 2001, Umetnost inteligentnega sporazumevanja

Deli na družabnih omrežjih: