nemščina za otroke
Poletna šola za otroke
1. 7. 2021
Sonce je zdravilno, rumena svetloba ugodno vpilva na naše razpoloženje
2. 8. 2021

Z ZNANJEM POSLOVNE  ANGLEŠČINE BOSTE PREPRIČLJIVEJŠI PRI SVOJIH KUPCIH IN POSLOVNIH PARTNERJIH

Pri poučevanju se velikokrat srečujemo z željo po nadgraditvi splošnega znanja v poslovno znanje tujega jezika, saj je znanje angleščine v marsikaterem podjetju postal celo uradni jezik, predvsem v primerih, ko so lastniki tujci.  Da bomo pred stranko ali poslovnim partnerjem ostali samozavestni, prepričljivi je zelo pomembno, da se ne ukvarjamo v mislih z jezikom, temveč, da  smo lahko fokusirani na vsebino. To pa lahko dosežemo le, če je naše znanje dovolj široko in izurjeno.

Za poslovno znanje po EU kriterijih smatramo B1, B2 ter C1 in C2. V  praski to  pomeni, da se znamo izražati tekoče, uporabljati poslovne fraze, bolj sofisticirano izrazoslovje ter seveda pravilno slovnično strukturo.

 

B1- SPORAZUMEVALNI PRAG

 • Samostojno se pogovarjam v večini situacij;
 • Moje slušno in pisno razumevanje je dobro;
 • Uporabljam najpomembnejše slovnične strukture

 

B2. VIŠJA RAVEN

 • Sporazumevam se tekoče in spontano;
 • Moja komunikacija in argumentiranje sta suverena;
 • Uporabljam zahtevnejše slovnične strukture;

 

C1 RAVEN UČINKOVITOSTI

 • Sporazumevam se tekoče in naravno v vseh splošnih in profesionalnih situacijah;
 • Pisno in ustno izražanje in razumevanje je odlično;
 • Jezik odlično prilagajam glede na situacijo in želeni učinek;

 

C2- RAVEN MOJSTRSTVA

 • Moje znanje je na ravni izvirnega govorca;
 • Izražam se brezhibno;

 

Da bi dosegli raven mojstrstva vsaj v enem tujem jeziku je verjetno skrita želja vsakega poslovneža oz. ambicioznega posameznika. Vendar do tja je vendarle potrebnega nekaj truda, volje in časa.

Karnionova metoda superlearning Karnion do solidnega znanja poslovne angleščine – B2 predvideva 200 ur, za kar bi po konvencionalni metodi potrebovali vsaj 800 ur, šolski sistem pa preko 1.000 ur. Da bi učenje šlo še hitreje je seveda poleg intenzivne metode potrebno še branje s katerim dodatno pridobivaš in utrjuješ besedni zaklad ter čimbolj aktivna tedenska uporaba. Prav iz tega razloga posameznikom, ki imajo že relativno dobro znanje angleščine in so se že udeležili intenzivnega treninga vsaj enkrat, ponudimo tedensko 4 urno učenje ( 4 šolske ure v kosu enkrat na teden ali enkrat na 14dni). Tako so ves čas tudi v aktivnem stiku z jezikom, govor pa ostaja fluenten.

V kolikor je naša angleščina  v poslovnem svetu slaba in se bodo naši poslušalci dolgočasili, bomo izgubili njihovo zanimanje, njihovo investiranje in seveda njihov denar.

 

PRIMERI

TO MAKE  in  TO DO v poslovnem svetu

TO DO

 • To do accounts- work on the accounts of a business
 • To do business- enter into business relationship
 • To do a deal- enter into a business arrangements
 • To do due diligence- to carefully review some things
 • To do paperwork- to complete paperwork
 • To do reasearch- to analyze

TO MAKE

 • To make an appointment- arrange an appointment
 • To make a calculation- to perfrom a calculation
 • To make cutback- to reduce a spending od money
 • To make a deal- to do a deal
 • To make an investment- to invest in something
 • To make money- to earn a profit

 

V poslovnem svetu so seveda več kot uporabni tudi frazni glagoli. Tukaj jih je nekaj, ki vam bodo nedvomno pomagali k boljšemu rezultatu pri poslovnih dogovarjanjih. FRAZNI GLAGOLI UPORABNI V POSLOVNEM SVETU

 • TO BRANCH OUT- to expand
 • TO BREAK INTO- to enter ( by force/effort)
 • TO CARRY ON- to continue
 • TO CLOSE DOWN- to stop oprerating
 • TO LOOK FORWARD TO- to anticipate with pleasure
 • TO NOTE DOWN- to write
 • TO STEP DOWN- to resign
 • TO TAKE OFF- to rise quickly
 • TO WEIGH UP- to consider

 

Če smo v dvomih ali da potrebujemo čas za razmislek so izjemno uporabni tudi t.i filerji- le da jih ne smemo uporabiti prevečkrat:

Primer: Good question- what do I think about Corona virus?

Hm, let me think.. ok. So actually, I am not sure what the truth is because basically – every month we are faced with new teory. You know what I mean?

Da bomo seveda v poslu prepričjivi ne bo dovolj, da bomo poznali nekaj trikoc, kljub temu, da je v vsakem primeru modro, da jih uporabljamo. Za odlične poslovne odnose nam bo odlično poznavanje angleščine, še bolje pa še kakšnega tujega jezika, najbolj koristilo.

Deli na družabnih omrežjih: